HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 §
Laatimispäivä 11.12.2012

1. REKISTERINPITÄJÄ
Naturelle.fi/ Naturelle Oy (FI28290601)
Teollisuustie 9
04300 Tuusula
Puh. 010 666 7575
S-posti: asiakaspalvelu(at)naturelle.fi

2. REKISTERIN NIMI
Naturelle.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi Naturelle.fi-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(at)naturelle.fi.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(at)naturelle.fi.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(at)naturelle.fi.